Candida Höfer en Bert Nienhuis

Tentoonstellingsposter, vormgeving: Bart de Haas

Tentoonstellingsposter, vormgeving: Bart de Haas

Hier groeien boeken uit de grond, Nederlandse bibliotheken en bibliothecarissen gefotografeerd door Candida Höfer en Bert Nienhuis
Tentoonstelling: Huis Marseille, 28.02 – 23.05.2004
Catalogus: Zie Publicaties

In 2003 kreeg de Duitse fotografe Candida Höfer de opdracht om op monumentaal formaat het interieur van 25 Nederlandse bibliotheken te fotograferen. Bert Nienhuis maakte de bijbehorende portretten van de bibliothecarissen. Om een representatieve dwarsdoorsnede te krijgen werd de selectie van bibliotheken gemaakt in overleg met de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (zie: Lijst van deelnemende bibliotheken). Een paar bibliotheken konden virtueel worden bezocht via de projectie Dutch Libraries in 3D van Iwan Baan.

Werkzaamheden: coördinatie & organisatie van opdracht en tentoonstelling, productiebegeleiding, redactie & productie van bijbehorend boek