Early Photography 1839-1860

 

Startpagina www.earlyphotography.nl, 2002
Startpagina www.earlyphotography.nl, 2002

www.earlyphotography.nl
Online bestandscatalogus: Rijksmuseum, Amsterdam, Prentenkabinet Universiteit Leiden
Tentoonstelling: Huis Marseille, 02.03 – 26.05.2002

De tentoonstelling markeerde de lancering van de website www.earlyphotography.nl en liet topstukken zien uit de pionierstijd van de vroege fotografie uit Nederlandse collecties. De website was een online database waarop ruim 3700 foto’s uit meer dan 25 musea, bibliotheken en archieven bij elkaar waren gebracht die samen een prachtige dwarsdoorsnede gaven van alle soorten fotografie (daguerreotypieën, negatieven, foto’s in albums en boeken, stereofoto’s etc.), van vele genre’s, zoals portretten van bekende en onbekende personen, landschappen en stadsgezichten in Nederland en daarbuiten, gebeurtenissen, monumenten en oudheden. De foto’s zijn gemaakt door Nederlandse, buitenlandse en onbekende fotografen.

Werkzaamheden: onderzoek, teksten, tentoonstellingsteksten, selectie, organisatie & coördinatie, inrichting

Update 2020: Helaas is sinds een aantal jaar de database op deze bijna twintigjarige, op flash gebaseerde website, niet meer toegankelijk. Het Rijksmuseum, dat de website host, vond het niet meer de moeite lonen om de website technisch te blijven updaten.  Hoewel een groot aantal van de beschreven foto’s inmiddels online te vinden is via de websites van de deelnemende instellingen, is zo de koppeling tussen alle vroege foto’s in Nederlandse collecties verloren gegaan. Ook het achtergrondonderzoek, de catalogusteksten en de extra informatie die www.earlyphotography.nl bood, is niet meer toegankelijk.

English summary: Research and texts for the website www.earlyphotography.nl, an online catalogue of early photographs (1839-1860) in Dutch collections, with extensive descriptions and background information of more than 3,700 photographs from over 25 Dutch museums, libraries and archives. Produced by the Rijksmuseum and Leiden University Special Collections.

Update 2020: Unfortunately, the database on this 20-year-old, flash-based website is no longer functional. The Rijksmuseum, which hosts the website, decided several years ago that it would no longer update the website technically.

Photo above: John Sherrington, An unknown family in Rotterdam, c. 1847 (Leiden University, Special Collections)