De Keizer aan de Keizersgracht

Tentoonstellingsaffiche, vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers

Tentoonstellingsaffiche, vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers

Wilhelm II en de fotografie als p.r.-instrument
Tentoonstelling: Huis Marseille, 31.08 – 24.12.2002
Catalogus: zie Publicaties

De tentoonstelling presenteerde voor het eerst een ruime keuze uit de bijzondere fotoverzameling van de laatste Duitse keizer, die van 1919 tot zijn dood in 1941 als balling in Huis Doorn woonde. Uit de foto’s blijkt dat Wilhelm II een van de eerste Europese vorsten was die op moderne wijze de fotografie voor zijn eigen public relations gebruikte. De foto’s werden in allerlei vormen verkocht of gepubliceerd in de geïllustreerde pers. Opmerkelijk is dat Wilhelm hierin nauwelijks onderscheid maakte tussen zijn leven als privé-persoon en zijn leven als Duits keizer. Overigens kon hij, in tegenstelling tot zijn koninklijke collega’s van tegenwoordig, zijn beeldvorming nog min of meer in eigen hand houden. Wilhelm stond weliswaar regelmatig in de vuurlinie van enthousiaste amateurfotografen, maar echt last van paparazzi had hij nog niet.

Werkzaamheden: conceptontwikkeling, selectie, onderzoek & teksten (met Liesbeth Ruitenberg), organisatie & coördinatie, productiebegeleiding, subsidieaanvragen, inrichting, redactie & productie van bijbehorende catalogus