Benjamin Brecknell Turner (1815-1894)

Halvemaansbrug bij de Kloveniersburgwal, 1857, foto: B.B. Turner (Stadsarchief Amsterdam)

Halvemaansbrug bij de Kloveniersburgwal, 1857, foto: B.B. Turner (Stadsarchief Amsterdam)

Vroege foto’s van Amsterdam en het Engelse landschap
Tentoonstelling: Huis Marseille, 30.08 – 23.11.2003
Artikel: ‘Benjamin Brecknell Turner in Amsterdam’ (met Martin Barnes), Supplement no. 143, of The Photo Historian: Journal of the Historical Group of the Royal Photographic Society, September, 2003.

De tentoonstelling bestond enerzijds uit de van het Victoria & Albert Museum in Londen overgenomen expositie ‘Benjamin Brecknell Turner, Rural England through a Victorian Lens’, anderzijds uit een eigen geproduceerde presentatie van unieke foto’s die Turner in 1857 van Amsterdam had gemaakt. Aangevuld met een video van de Britse kunstenaar Christopher Meigh-Andrews, waarvoor hij Turners papieren negatief van de Halvemaansbrug uit het Stadsarchief Amsterdam als uitgangspunt had genomen: Temporal View in Amsterdam.

Werkzaamheden: onderzoek, selectie, zaaltekst + labels, persbericht, coördinatie & organisatie van tentoonstelling en video-opdracht, productiebegeleiding, inrichting