Isidore van Kinsbergen (1821-1905)

Boroboedoer, 1873, foto: Isidore van Kinsbergen (Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)

Boroboedoer, 1873, foto: Isidore van Kinsbergen (Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)

Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië
Tentoonstelling: Huis Marseille, 10.12.2005 – 26.02.2006
Catalogus: zie Publicaties
Symposium: ‘Searching for and researching Isidore van Kinsbergen, 19th-century photography and drama in the Netherlands Indies’, International Institute for Asian Studies, Leiden, 14/15.10.2004
Lezing: Nieuwe Kerk Amsterdam (tijdens Indonesia: de ontdekking van het verleden), 15.01.2006

Pangeran Ngabehi (later Sultan Hamengku Buwana VII), Yogyakarta, 1862-1865 (Tropenmuseum)

Pangeran Ngabehi (later Sultan Hamengku Buwana VII), Yogyakarta, 1862-1865 (Tropenmuseum)

Eerste grote overzichtstentoonstelling van Isidore van Kinsbergen, werkzaam in Nederlands-Indië. Van Kinsbergen verwierf internationale bekendheid met de fotoseries Oudheden van Java en Boro-Boedoer (1873), waarin hij zijn interesse voor archeologie combineerde met een bevlogen artistieke visie. Zijn fotografisch oeuvre laat zich als monumentaal en beeldend karakteriseren, en bracht Nederlandse critici als Conrad Busken Huet in vervoering en inspireerde de Franse kunstenaar Paul Gauguin. Uitvoerig onderzoek door indologe Gerda Theuns bracht een groot onbekend deel van zijn werk aan het licht, o.a. met portretten van de vorsten en regenten van Yogyakarta, Surakarta, Bandung en Madura.

Werkzaamheden: conceptontwikkeling, onderzoek & teksten (met Gerda Theuns), selectie, persbericht, organisatie & coördinatie, productiebegeleiding, subsidieaanvragen, inrichting, redactie & productie van bijbehorend boek

Download: Persbericht Kinsbergen