Dr. Erich Salomon

Tentoonstellingsaffiche, vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers

Tentoonstellingsaffiche, vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers

Dr. Erich Salomon in Hotel Kaiserhof, 1931
Audiovisuele presentatie: Huis Marseille, 28.04 – 26.08.2001

Reconstructie van de lezing die fotojournalist Dr. Erich Salomon (1886-1944) in 1931 hield in Hotel Kaiserhof in Berlijn. De lezing vormde de aanzet tot zijn beroemde boek Berühmte Zeitgenossen in unbewachte Augenblicken (1931). Onder de aanwezigen waren veel van de door Salomon geportretteerde politici, wetenschappers en kunstenaars. De reconstructie was mogelijk omdat dankzij de goede zorg van Salomons zoon Peter Hunter de tekst van de lezing en de glasdia’s bewaard zijn gebleven. In Huis Marseille werd de lezing in de vorm van een projectie (gemaakt door Hans Samsom en Iwan Baan) met geluid via koptelefoons gepresenteerd. De tekst was ingesproken door schrijver en oud-diplomaat F. Springer.

Werkzaamheden: organisatie & coördinatie, productieassistentie, vertaling oorspronkelijke Duitse tekst in het Nederlands