Contact

Foto: Barton van Vlijmen (uitsnede)

Foto: C. Barton van Flymen (uitsnede)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

E  saskia@saskiaasser.nl
T  + 31 (0)20 42 70 745

Bij Huis Marseille:

E saskiaasser@huismarseille.nl
T +31 (0)20 531 89 82

Bij het Rijksmuseum:

E s.asser@rijksmuseum.nl
T +31 (0)20 674 70 00