Fascinatie voor Persepolis

Persepolis, ca. 1880-1890, foto: Anton Sevruguin (Rijksmuseum Volkenkunde Leiden)
Persepolis, ca. 1880-1890, foto: Antoin Sevruguin (Rijksmuseum Volkenkunde Leiden)
Dr. Corien Vuurman, Nijmegen, 15 januari 2015
Dr. Corien Vuurman, Nijmegen, 15 januari 2015

Op 15 januari 2015 is Corien Vuurman gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift: Fascinatie voor Persepolis. Europese perceptie van Achaemenidische monumenten in schrift en beeld, van de veertiende tot het begin van de twintigste eeuw. Ze heeft onderzocht hoe Westerse reizigers Persepolis, het beroemde paleizencomplex uit de 5e/4e eeuw v.C. in het zuiden van Iran, hebben verbeeld. Onder wie ook veel fotografen, zoals Antoin Sevruguin (zie hierboven) en de Nederlander Albert Hotz.

Corien is docent aan de lerarenopleiding geschiedenis van de HAN en deed het jarenlange archiefonderzoek in haar vrije tijd. Corien en ik zijn ooit nog eens van plan om een mooie tentoonstelling te maken over de bijzondere, vroege foto’s uit Perzië/Iran die in Nederlandse collecties worden bewaard. Een aantal jaren geleden hebben we al een aanzet gegeven toen we samen de collecties zijn gaan bezoeken, waaronder de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden, het Rijksmuseum Volkenkunde, het Tropenmuseum en het Koninklijk Huisarchief. Ook toen was Corien al druk bezig met haar proefschrift en daarom was het heel bijzonder om als paranimf bij haar promotie aanwezig te kunnen zijn.