Doorzichtig heelal

Glasnegatief met enkele sterren, tussen 1885-1896 gemaakt in de Royal Observatory bij Kaapstad (Collectie Universiteitsmuseum Groningen)

Glasnegatief met enkele sterren, tussen 1885-1896 gemaakt in de Royal Observatory bij Kaapstad (Collectie Universiteitsmuseum Groningen)

Je zou het niet zeggen, maar dit is een van de meest spectaculaire foto’s uit de collectie van het Universiteitsmuseum in Groningen! Voor de duidelijkheid: het gaat om de zwarte puntjes. De foto is gemaakt gefotografeerd vanuit het Royal Observatory bij Kaap de Goede Hoop en de Groningse hoogleraar Kapteyn werd er wereldberoemd mee! En de puntjes? Dat zijn sterren!

Foto’s op glas: archieven, musea, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen liggen er vol mee. Tot voor kort waren deze collecties nauwelijks toegankelijk want glasplaten – vaak in negatief – bekijk je niet even snel. Digitalisering is van onschatbare waarde geweest voor het ontsluiten van deze platen, maar ze blijven kwetsbaar in het beheer en behoud. Daarover ging het symposium Breekbaar Bezit dat op 28 en 29 november in het FoMu in Antwerpen werd gehouden.

Voor het speciale ‘glasnummer’ van het tijdschrift Fotografisch Geheugen heb ik een artikel geschreven over de duizenden historische glasplaten die bewaard worden in Sterrenkundige instituten en andere wetenschappelijke collecties. Het bijzondere van dit soort glasplaten is dat sterrenkundigen uit de emulsielaag op de plaat wetenschappelijke informatie kunnen aflezen. Vroeger ging dat via een speciaal apparaat, nu via de computer. Hoewel dit soort platen meer dan een halve eeuw geleden zijn gemaakt, is de informatie nog steeds relevant voor astronomen die onderzoek doen naar variabele sterren.

This entry was posted in Publicaties and tagged , , , , . Bookmark the permalink.